Файли-заготовки до розділу "Комп'ютерні публікації"

Шановні колеги! Із привітанням усім, хто святкує Різдво Христове разом із католицьким світом, розміщуємо файли-заготовки до розділу "Комп'ютерні публікації"^

https://goo.gl/xgssBc

Для тих навчальних закладів, які використовують у навчанні LibreOffice зазначаємо, що файли-заготовки подані у форматі, який редагується програмою, яка входить до пакету Microsoft Office, на відміну від усіх інших розділів, де матеріал подавався для двох офісів окремо. Для вивчення даного розділу,  за умов відсутності програми Publisher, можна використовувати загальні підходи, а практичну частину виконати на шаблонах публікацій, які вбудовані у текстовому процесорі. Окрім цього, дякую за коментар та хочу процитувати Володимира Бондаренка: " Файли формату *.pub відкриваються програмою LibreOffice Draw. Звичайно, у Draw відсутні деякі можливості Publisher (наприклад, перетікання тексту між текстовими блоками), проте основі можна навчити."

Вдалих уроків та завершення навчального семестру!

Методичні вказівки до проведення практичної роботи 7

Практична робота 7 містить 3 завдання. Автори передбачають, що на уроці практичної роботи кожен учень має виконати бодай 1 завдання із наведених. Вчитель має сам вказати яке із завдань має виконати учень та в якому обсязі. Наприклад, завдання Черга можна виконати у такому варіанті: усі три підзавдання із запропонованих, або перше і третє, друге і третє із запропонованих. Виходячи із цього система оцінювання може бути наступною:
1) створення електронної форми проекту - 30% загальної оцінки;
2) створення та налагодження програмного коду, за яким отримують правильний результат - 70% оцінки.
Форма проекту Черга (усі три підзадачі) після запуску може мати вигляд:
Після натиснення кнопки Визначити отримують результат:
Програмний код проекту:


Завдання спортивні змагання передбачають пошук найменшого та найбільшого значення елемента лінійної таблиці та суми елементів таблиці. Можна обговорити з дітьми яким чином відкинути із результату сумування оцінок суддів максимальне та мінімальне значення. Одним із ефективних способів розв'язування такого завдання є просте віднімання від суми значень елементів таблиці знайденого найбільшого та найменшого. Звісно, це не єдиний варіант, але інші варіанти, як показує аналіз коду, ускладнюють його написання. Це обговорення варто здійснити в процесі аналізу завдання. 
Форма проекту може мати вигляд:

Учні можуть організувати введення елементів таблиці - оцінок суддів шляхом задання оцінок у процесі проектування форми, з використанням вікон введення або випадково. Для останнього варіанту код програми та результат виконання будуть мати вигляд:Завдання Табель теж можна розділити на декілька підзадач. Повний розв'язок завдання та відповідна форма до нього можуть мати вигляд:
Вивчаємо упорядкування масиву

Сортування обміном або сортування бульбашкою
Алгоритм:
у поданому наборі даних (списку чи масиві) порівнюються два сусідні елементи. Якщо один з елементів, не відповідає критерію сортування (є більшим, або ж, навпаки, меншим за свого сусіда), то ці два елементи міняються місцями. Прохід по списку продовжується до тих пір, доки дані не будуть відсортованими.

Сортування  вибором
Алгоритм: 
 1. Знаходить у списку найменше значення
 2. Міняє його місцями із першим значеннями у списку
 3. Повторює два попередніх кроки, доки список не завершиться (починаючи з другої позиції)

Сортування включенням
Алгоритм:
На кожному кроці алгоритму ми вибираємо один з елементів вхідних даних і вставляємо його на потрібну позицію у вже відсортованому списку до тих пір, доки набір вхідних даних не буде вичерпано.

Сортування злиттям
Алгоритм:
Під час сортування в дві допоміжні черги з основної поміщаються перші дві відсортовані підпослідовності, які потім зливаються в одну і результат записується в тимчасову чергу. Потім з основної черги беруться наступні дві відсортовані підпослідовності і так до тих пір доки основна черга не стане порожньою. Після цього послідовність з тимчасової черги переміщається в основну чергу. І знову продовжується сортування злиттям двох відсортованих підпослідовностей. Сортування триватиме до тих пір поки довжина відсортованої підпослідовності не стане рівною довжині самої послідовності.
3Д модель сортування

https://www.youtube.com/watch?time_continue=108&v=NiyEqLZmngY

Методичні рекомендації до виконання практичної роботи 6

Шановні колеги! Розділ "Табличні величини та алгоритми їх опрацювання" не містить файлів-заготовок. Усі рекомендації щодо типових задач окремо в кожному із середовищ програмування подані у підручнику. На звертання вчителів публікуємо методичні рекомендації щодо проведення уроків практичних робіт.
У тексті підручника на с. 129 запропоновано три завдання. Автори пропонують на уроці практичної роботи кожному учневі виконати тільки одне із запропонованих завдань - на вибір вчителя або учня.
 Система оцінювання
Кожне із завдань може бути оцінено у 12 балів:

 • створено проект, який містить усі файли структури - 1 бал;
 • створено форму проекту, у якій у рядку заголовку відображено назву відповідно до завдання - 1 бал;
 • на формі проекту розміщені елементи управління - кнопка, таблиця (обов'язково) та інші елементи (на вибір) - 2 бали;
 • таблиця заповнена даними заздалегідь або програмно - 2 бали;
 • створено процедуру опрацювання події: натиснуто кнопку. Текст програми відповідає умові завдання - 4 бали;
 • після запуску програми на виконання тестові приклади дають правильні результати - 2 бали.

Завдання "Зміна ціни" (Lazarus)
Можливі два варіанти виведення даних: у вікна повідомлень, у текстові поля чи написи або в таблицю. Для останнього варіанту форма проекту може мати наступний вигляд:

Зауважте, для того, щоб підписи колонок повністю відображались у таблиці властивості AutoFollColumns надано значення True.
Заповнення даними таблиці здійснено на етапі її проектування. Для цього у контекстному меню об'єкта таблиця обрано вказівку  Змінити StringGrid. За умовою задачі збільшення та зменшення % подано відповідним математичним значенням. 
Текст програми до спланованої форми виведення результатів:


Для контрольного значення ціни товару 5 отримуємо:

Завдання 2.  "Кислотність ґрунтів" (Lazarus)
Форма проекту
Дані до таблиці вносяться на етапі проектування форми. Для цього у контекстному меню об'єкта таблиця обирають вказівку  Змінити StringGrid.
Програмний код проекту
Зверніть увагу, що діти можуть використати різні варіанти  команд розгалуження, якщо вчитель заздалегідь не обговорить умови оцінювання. Оскільки команди розгалуження вивчались у 8 класі, то автори  не уточнювати в умові яку команду розгалуження варто взяти. У зв'язку із цим ми рекомендуємо обговорити це питання по завершенню виконання завдання або при обговоренні умови. 

Завдання 3. Гра  (Lazarus).
Форма проекту
Якщо у проекті використати вікна повідомлень, то текстові поля для виведення результатів можна не використовувати. Вчитель може на свій розсуд додати в умову спосіб виведення  результату на етапі обговорення умови завдання. 

Програмний код проекту
Для форми проекту, наведеної на малюнку вище програмний код матиме вигляд. За умови використання вікон повідомлень програмний код буде іншим. 

Файли-заготовки до розділу "Комп'ютерне моделювання"

Шановні колеги, розміщуємо матеріали для вивчення розділу "Комп'ютерне моделювання". Завантажити файли-заготовки можна за посиланням:
https://drive.google.com/file/d/1ZK_igXkqyDbLc4E2Rne6pGPmuAOu17pr/view?usp=sharing
При підготовці до вивчення розділу звертаємо Вашу увагу, що автори завідома розмістили більше моделей для ознайомлення, аніж це можна виконати на уроці. Вам потрібно адаптувати навчальний матеріал до запитів та інтересів учнів: обговоріть із учнями, які із моделей вони б хотіли розглянути. Звісно, що заздалегідь варто самому вчителю ознайомитись із моделями, щоб на уроці вміло продемонструвати учням та обговорити призначення та вид моделі. Ви можете працювати за наступними сценаріями:
1) окремі моделі розглядаються усіма учнями;
2) кожен учень за допомогою вчителя розглядає обрану модель та презентує її класу.

Файли-заготовки до розділу "Інформаційна безпека"

                 Шановні колеги! Пропонуємо вам для завантаження та використання на уроках інформатики у 9 класі файли-заготовки до розділу "Інформаційна безпека":
https://drive.google.com/open?id=0B6fTIfFMSQYZQTNRQ2VoZVlZMXc
               Для вивчення даного розділу на комп'ютерах учнів також має бути встановлена антивірусна програма та бажаним є використання браузера Chrom, оскільки налаштування безпеки у браузері власне відпрацьовується на ньому.
           При підготовці до уроків даного розділу слід врахувати, що практичні роботи на уроках інформатики відповідно до методичних рекомендацій МОН та авторських підходів можуть мати декілька видів: демонстраційні, тренувальні, практичні, лабораторні, які спрямовані на відпрацювання окремих технологічних прийомів, а також практикуми – інтегровані практичні роботи (проекти), які орієнтовані на отримання цілісного змістовного результату. Тому практична робота № 4  - це тренувальна робота, навички налаштування параметрів безпеки в середовищі браузера будуть формуватись безпосередньо на практичній роботі (завдання 1-5). А завдання 6, де потрібно "перенести" сформовані уміння у нову ситуацію, учням можна запропонувати виконати вдома або забезпечити наявність іншого браузера у школі, і відвести для виконання завдання 6  принаймні 15 хвилин.
Вдалих уроків!

Файли-заготовки до практичних робіт

Шановні колеги! Архів файлів-заготовок для вивчення розділу "Редактор презентацій" оновлено. До нього увійшли файли-заготовки для практичних робіт та презентація Породи коней, яка використовується під час опрацювання презентації Світ захоплень. Ще раз надаємо посилання на архів заготовок:
https://drive.google.com/open?id=0B6fTIfFMSQYZTF9ES2l1VHl4dWs
Щиро дякуємо нашому активному дописувачеві Олександру Шевчуку за допомогу у складанні списку файлів та корисні поради!

Файли-заготовки до розділу "Комп'ютерні презентації"

Пропонуємо файли-заготовки до теоретичних уроків розділу "Комп'ютерні презентації". Набір файлів можна завантажити за посиланням : https://goo.gl/NKaaFLФайли-заготовки до практичних та методичні рекомендації до їх виконання будуть опубліковані у наступних дописах.
Вдалих уроків!

Методичні рекомендації до практичної роботи 1

Пропонуємо вам орієнтовні методичні підходи до виконання практичної роботи 1.

                 Практична робота 1 "Освітні інформаційні ресурси" містить 4 завдання. Перше завдання передбачає використання файла-заготовки форми оцінювання курсу. Завантажити файл можна за посиланням:  goo.gl/516Z9w.

                 Автори передбачають, що кожен учень виконає одне із завдань відповідно до своїх інтересів, вибору або рекомендації вчителя. До 6 балів за виконання практичної роботи вчитель додасть ще 6 за тестове завдання або усну відповідь. Наприкінці практичної роботи вчитель разом із дітьми за матеріалом виконаних практичних завдань обговорить питання про те, як обирати сайти для дистанційного навчання, отримання матеріалів на підтримку навчання, отримання консультацій тощо. Було б цікаво, щоб учні одне одному порекомендували як організувати навчання в інтернеті, поділились сервісами, які вони використовують, наприклад, для вивчення іноземної мови чи іншого предмету.
                   Для підготовки до олімпіади з програмування вчитель може запропонувати окремим учням відповідні ресурси, наприклад, https://www.e-olymp.com/uk/blogs/.
                    Як творче домашнє завдання можна запропонувати скласти листівку-представлення деякого навчального ресурсу "Я рекомендую...", у якій учні могли б описати деякий сайт підтримки навчання, його переваги та особливості, вбудувати QR-код із адресою ресурсу. Галерея із таких листівок була б доброю допомогою усім школярам, а не тільки 9-тикласникам.
Усі завдання мають подібну систему оцінювання:
Критерій
Кількість балів
Учень уміє за адресою або пошуковими словами перейти до пропонованого ресурсу
1
Учень виконав завдання, пов’язані із роботою на вказаних ресурсах
3
Учень підготував підсумковий файл та надіслав його електронним листом
2


Звісно, що кожен вчитель може побудувати цей урок за власною методикою. Ми будемо раді, коди в коментарях наші дописувачі напишуть інші сценарії його проведення, які принесли Вашим дітям радість, зацікавлення, розвинуть мислення  та  творчість.  
Вдалих уроків!

Орієнтовне тематичне планування курсу "Інформатика, 9"

Шановні колеги! Пропонуємо Вам орієнтовне тематичне планування навчання інформатики у 9 класі.
Відповідно до навчальної програми у 9 класі вивчаються наступні теми:
 1. Інформаційні технології у суспільстві 
 2. Мережеві технології 
 3. Комп'ютерні презентації 
 4. Основи інформаційної безпеки 
 5. Комп’ютерне моделювання 
 6. Табличні величини та алгоритми їх опрацювання 
 7. Комп’ютерні публікації 
 8. Комп’ютерна графіка. Векторний графічний редактор 
 9. Створення персонального навчального середовища 
 10. Розв’язування компетентнісних задач 
 11. Виконання колективного навчального проекту

Оскільки деякі теми планується до вивчення протягом 3-5 уроків, то відповідно до методичних рекомендацій пропонуємо тематичне оцінювання здійснювати наступним чином:
 • тематичне оцінювання 1 (тема 1, 2);
 • тематичне оцінювання 2 (тема 3);
 • тематичне оцінювання 3 (тема 4, 5);
 • тематичне оцінювання 4 (тема 6);
 • тематичне оцінювання 5 (тема 7);
 • тематичне оцінювання 6 (тема 8);
 • тематичне оцінювання 7 (тема 9);
 • тематичне оцінювання 8 (тема 10);
 • тематичне оцінювання 9 (тема 11).

У програмі передбачено виконання 13 практичних робіт, виконання компетентнісних завдань та проектів. 
Завантажити тематичне планування можна за посиланням:

В плануванні подано сторінки підручника, який виданий в УОВЦ "Оріон" та уже відвантажений для доставки до областей. Автори не готували зошита для практичних робіт - усі матеріали будуть на сторінка блогу. Цими матеріалами, які файлами заготовками можна буде скористатись для реалізації навчальних цілей з посиланням на авторів. Нагадуємо, що усі матеріали захищені Законом про авторське право та не можуть бути використані третіми особами у комерційних цілях.

Методичні рекомендації щодо навчання інформатики у 9 класі у 2017-2018 н.р.

                    Міністерство освіти та науки України спільно з Інститутом модернізації змісту освіти підготували методичні рекомендації щодо навчання інформатики у 2017-2018 н.р. Публікуємо витяг з цих рекомендацій, актуальний для навчання інформатики у 9 класі. Для зручного користування ми дещо поструктурували ці рекомендації та виділили основні акценти, на які слід звернути увагу.

Навчальна програма

                  У 2017/2018 навчальному році вивчення інформатики у 5-9 класах загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за навчальними програмами для учнів 5-9 класів, які розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України за посиланням: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html.

                 Учні 9-х класів будуть вперше працювати за програмою, розробленою відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392. Варто зауважити, що ця навчальна програма не зазнала жодних змін протягом останнього року.

Оцінювання навчальних досягнень учнів

                   Оцінювання навчальних досягнень учнів з інформатики протягом навчання здійснюється шляхом тематичного оцінювання. Значення оцінки за тему рекомендуємо визначати так: розрахувати середній бал на основі поточних оцінок, а потім додати його до оцінки за підсумкову роботу, якщо така була проведена і поділити на два. Такий алгоритм пропонується тому, що оцінку за підсумкову роботу не можна прирівнювати до оцінки за поточну роботу, оскільки зміст завдань підсумкової роботи за визначенням відображає зміст розділу (розділів), а її оцінювання є комплексним оцінюванням відповідних навчальних досягнень.
              Для ефективного контролю успішності учнів не досить лише виявити, що вони знають й уміють. Оцінювання учня має складатися з двох компонентів — числового балу, який фіксує результат перевірки знань, умінь і навичок школярів, рівня сформованості компонентів компетентностей, і вербального оцінного судження, яке характеризує якість навчальної діяльності учня/учениці, ставлення до навчання, старанність. Обґрунтовуючи оцінку, вчитель аналізує виявлені знання за формою, змістом, обсягом, а також, що не менш важливо, вказує на прогалини та хиби в знаннях (за їх наявності) і надає рекомендації щодо їх виправлення. Доведення цієї частини оцінкового судження до учнів має здійснюватися на етапі "оголошення та обґрунтування оцінок" уроку; в процесі аналізу самостійної (практичної, лабораторної, контрольної) роботи; на індивідуальних консультаціях тощо.

При оцінюванні навчальних досягнень учнів враховуються:

• характеристики відповіді: правильність, цілісність, повнота, логічність, обґрунтованість;

• якість знань: осмисленість, глибина, гнучкість, дієвість, системність, узагальненість, міцність;

• сформованість ключових та предметних компетенцій;

• рівень володіння розумовими операціями: аналізом, синтезом, порівнянням, абстрагуванням, класифікацією, узагальненням тощо;

• розвиток творчих умінь (уміння виявляти проблеми, формулювати гіпотези, перевіряти їх).

Практичні роботи


                        При вивченні курсу інформатики передбачається проведення різних видів практичних робіт: демонстраційних, тренувальних, практичних, лабораторних, які спрямовані на відпрацювання окремих технологічних прийомів, а також практикумів – інтегрованих практичних робіт (проектів), орієнтованих на отримання цілісного змістовного результату. У завданнях до практичних робіт слід передбачати використання актуального для учнів змістовного матеріалу й завдань з інших предметних областей. Встановлення кількості практичних робіт з обов’язковим оцінюванням і кількості тематичних оцінювань в курсі інформатики повинно здійснюватися з урахуванням обсягу навчального часу, що відводиться на викладання предмету в конкретному класі. Рекомендуємо тематичне оцінювання здійснювати в кінці кожної теми навчальної програми, об’єднуючи роботи з невеликих тем (до 5 годин) із наступними підсумковими роботами на кожному 8-10 уроці, а кількість практичних робіт з обов’язковим оцінюванням рекомендуємо встановлювати на рівні 25% від загального обсягу навчального часу, який відводиться на вивчення предмету (якщо в тексті навчальної програми відсутній перелік практичних робіт з обов’язковим оцінюванням). Оцінки за обов’язкові роботи мають бути занесені вчителем до класного журналу. Інші види практичної діяльності учнів (демонстраційні, тренувальні роботи, практикуми) оцінюються в разі потреби.

Рекомендації щодо організації самоосвіти


Перелік деяких корисних ресурсів для самоосвіти учнів

Електронні підручники, курси

Ресурси для навчання програмуваннюІнтернет-олімпіада з інформатики

http://upml.knu.ua/internet-olimpiada-it-2017/ (всеукраїнська інтернет-олімпіада з інформаційних технологій)

Для практичних робіт при вивченні відповідних тем та для розвитку у учнів навичок алгоритмічного мислення радимо використовувати інтерактивні та ігрові задачі міжнародного конкурсу з інформатики "Бобер" попередніх років: http://bober.net.ua/page.php?name=archive&

Також можливо використовувати безкоштовний інформаційний ресурс http://thefuture.tilda.ws/about, на якій розміщуються науково-популярні статті про новітні технології для учнів та вчителів, і які також можуть бути корисними у визначенні з майбутньою професією. Напрямки, які охоплюють матеріали ресурсу: 3D-друк, Інтернет речей, Розумний дім, використання дронів та інше.


Знайомтесь: Інформатика, 9 клас

         Шановні колеги! Розпочинаємо серію публікацій щодо навчання інформатики у 9 класі.

 Авторський колектив у складі Морзе Н.В., Барни О.В., Вембер В.П. підготував презентацію щодо основних методичних підходів, які втілені у підручнику "Інформатика, 9". Маємо надію, що усі, хто залишився із нашим авторським колективом та усі, хто приєднався до когорти, які розділяють із нами інноваційні підходи при навчанні інформатики, не будуть розчаровані ані у вмісті навчальних матеріалів, ані у методичній підтримці, яку ми намагаємось надати.

На сайті Інституту модернізації змісту освіти у розділі Підручники розміщено посилання на електронну версію підручника.
https://imzo.gov.ua/pidruchniki/elektronni-versiyi-pidruchnikiv/elektronni-versiji-pidruchnykiv-dlya-uchniv-9-h-klasiv/informatyka-9-klas-2/

              З цього сайта ви зможете завантажити електронну версію підручника. Ми за відома не розміщуємо її на сторінках блогу, оскільки право на безоплатне розміщення підручника в мережі Інтернет за правилами конкурсного відбору макетів підручників та за Договором із видавництвом має саме ця установа. Нагадуємо, що усі права на інформаційне наповнення підручника та використані у ньому підходи застережені за авторами і не можуть бути використані у будь-яких комерційних цілях.
            Файли-заготовки до вправ згодом будуть розміщені на сторінках блогу.
            Вдалої підготовки до нового навчального року!

Оновлене тематичне планування до підручника Інформатика-9 (2022 рік)

 Шановні колеги! Маємо сподівання, що ваші навчальні заклади встигли зробити замовлення на підручники "Інформатика-9" і в новому н...