Публікації

Показано дописи з 2017

Файли-заготовки до розділу "Комп'ютерні публікації"

Шановні колеги! Із привітанням усім, хто святкує Різдво Христове разом із католицьким світом, розміщуємо файли-заготовки до розділу "Комп'ютерні публікації"^

https://goo.gl/xgssBc

Для тих навчальних закладів, які використовують у навчанні LibreOffice зазначаємо, що файли-заготовки подані у форматі, який редагується програмою, яка входить до пакету Microsoft Office, на відміну від усіх інших розділів, де матеріал подавався для двох офісів окремо. Для вивчення даного розділу,  за умов відсутності програми Publisher, можна використовувати загальні підходи, а практичну частину виконати на шаблонах публікацій, які вбудовані у текстовому процесорі. Окрім цього, дякую за коментар та хочу процитувати Володимира Бондаренка: " Файли формату *.pub відкриваються програмою LibreOffice Draw. Звичайно, у Draw відсутні деякі можливості Publisher (наприклад, перетікання тексту між текстовими блоками), проте основі можна навчити."

Вдалих уроків та завершення навчального семестру!

Методичні вказівки до проведення практичної роботи 7

Зображення
Практична робота 7 містить 3 завдання. Автори передбачають, що на уроці практичної роботи кожен учень має виконати бодай 1 завдання із наведених. Вчитель має сам вказати яке із завдань має виконати учень та в якому обсязі. Наприклад, завдання Черга можна виконати у такому варіанті: усі три підзавдання із запропонованих, або перше і третє, друге і третє із запропонованих. Виходячи із цього система оцінювання може бути наступною:
1) створення електронної форми проекту - 30% загальної оцінки;
2) створення та налагодження програмного коду, за яким отримують правильний результат - 70% оцінки.
Форма проекту Черга (усі три підзадачі) після запуску може мати вигляд:
Після натиснення кнопки Визначити отримують результат: Програмний код проекту:

Завдання спортивні змагання передбачають пошук найменшого та найбільшого значення елемента лінійної таблиці та суми елементів таблиці. Можна обговорити з дітьми яким чином відкинути із результату сумування оцінок суддів максимальне та мінімальне значенн…

Вивчаємо упорядкування масиву

Зображення
Сортування обміном або сортування бульбашкою
Алгоритм:
у поданому наборі даних (списку чи масиві) порівнюються два сусідні елементи. Якщо один з елементів, не відповідає критерію сортування (є більшим, або ж, навпаки, меншим за свого сусіда), то ці два елементи міняються місцями. Прохід по списку продовжується до тих пір, доки дані не будуть відсортованими.
Сортування  вибором
Алгоритм: 
Знаходить у списку найменше значенняМіняє його місцями із першим значеннями у спискуПовторює два попередніх кроки, доки список не завершиться (починаючи з другої позиції)
Сортування включенням
Алгоритм:
На кожному кроці алгоритму ми вибираємо один з елементів вхідних даних і вставляємо його на потрібну позицію у вже відсортованому списку до тих пір, доки набір вхідних даних не буде вичерпано.

Сортування злиттям
Алгоритм:
Під час сортування в дві допоміжні черги з основної поміщаються перші дві відсортовані підпослідовності, які потім зливаються в одну і результат записується в тимчасову чергу. Потім з основно…

Методичні рекомендації до виконання практичної роботи 6

Зображення
Шановні колеги! Розділ "Табличні величини та алгоритми їх опрацювання" не містить файлів-заготовок. Усі рекомендації щодо типових задач окремо в кожному із середовищ програмування подані у підручнику. На звертання вчителів публікуємо методичні рекомендації щодо проведення уроків практичних робіт.
У тексті підручника на с. 129 запропоновано три завдання. Автори пропонують на уроці практичної роботи кожному учневі виконати тільки одне із запропонованих завдань - на вибір вчителя або учня.
Система оцінювання Кожне із завдань може бути оцінено у 12 балів:

створено проект, який містить усі файли структури - 1 бал;створено форму проекту, у якій у рядку заголовку відображено назву відповідно до завдання - 1 бал;на формі проекту розміщені елементи управління - кнопка, таблиця (обов'язково) та інші елементи (на вибір) - 2 бали;таблиця заповнена даними заздалегідь або програмно - 2 бали;створено процедуру опрацювання події: натиснуто кнопку. Текст програми відповідає умові завдання …

Файли-заготовки до розділу "Комп'ютерне моделювання"

Шановні колеги, розміщуємо матеріали для вивчення розділу "Комп'ютерне моделювання". Завантажити файли-заготовки можна за посиланням:
https://drive.google.com/file/d/1ZK_igXkqyDbLc4E2Rne6pGPmuAOu17pr/view?usp=sharing
При підготовці до вивчення розділу звертаємо Вашу увагу, що автори завідома розмістили більше моделей для ознайомлення, аніж це можна виконати на уроці. Вам потрібно адаптувати навчальний матеріал до запитів та інтересів учнів: обговоріть із учнями, які із моделей вони б хотіли розглянути. Звісно, що заздалегідь варто самому вчителю ознайомитись із моделями, щоб на уроці вміло продемонструвати учням та обговорити призначення та вид моделі. Ви можете працювати за наступними сценаріями:
1) окремі моделі розглядаються усіма учнями;
2) кожен учень за допомогою вчителя розглядає обрану модель та презентує її класу.

Файли-заготовки до розділу "Інформаційна безпека"

Шановні колеги! Пропонуємо вам для завантаження та використання на уроках інформатики у 9 класі файли-заготовки до розділу "Інформаційна безпека":
https://drive.google.com/open?id=0B6fTIfFMSQYZQTNRQ2VoZVlZMXc
               Для вивчення даного розділу на комп'ютерах учнів також має бути встановлена антивірусна програма та бажаним є використання браузера Chrom, оскільки налаштування безпеки у браузері власне відпрацьовується на ньому.
           При підготовці до уроків даного розділу слід врахувати, що практичні роботи на уроках інформатики відповідно до методичних рекомендацій МОН та авторських підходів можуть мати декілька видів: демонстраційні, тренувальні, практичні, лабораторні, які спрямовані на відпрацювання окремих технологічних прийомів, а також практикуми – інтегровані практичні роботи (проекти), які орієнтовані на отримання цілісного змістовного результату. Тому практична робота № 4  - це тренувальна робота, навички налаштування параметрів безп…

Файли-заготовки до практичних робіт

Шановні колеги! Архів файлів-заготовок для вивчення розділу "Редактор презентацій" оновлено. До нього увійшли файли-заготовки для практичних робіт та презентація Породи коней, яка використовується під час опрацювання презентації Світ захоплень. Ще раз надаємо посилання на архів заготовок:
https://drive.google.com/open?id=0B6fTIfFMSQYZTF9ES2l1VHl4dWs
Щиро дякуємо нашому активному дописувачеві Олександру Шевчуку за допомогу у складанні списку файлів та корисні поради!

Файли-заготовки до розділу "Комп'ютерні презентації"

Пропонуємо файли-заготовки до теоретичних уроків розділу "Комп'ютерні презентації". Набір файлів можна завантажити за посиланням : https://goo.gl/NKaaFL. Файли-заготовки до практичних та методичні рекомендації до їх виконання будуть опубліковані у наступних дописах.
Вдалих уроків!

Методичні рекомендації до практичної роботи 1

Пропонуємо вам орієнтовні методичні підходи до виконання практичної роботи 1.

                 Практична робота 1 "Освітні інформаційні ресурси" містить 4 завдання. Перше завдання передбачає використання файла-заготовки форми оцінювання курсу. Завантажити файл можна за посиланням:  goo.gl/516Z9w.

                 Автори передбачають, що кожен учень виконає одне із завдань відповідно до своїх інтересів, вибору або рекомендації вчителя. До 6 балів за виконання практичної роботи вчитель додасть ще 6 за тестове завдання або усну відповідь. Наприкінці практичної роботи вчитель разом із дітьми за матеріалом виконаних практичних завдань обговорить питання про те, як обирати сайти для дистанційного навчання, отримання матеріалів на підтримку навчання, отримання консультацій тощо. Було б цікаво, щоб учні одне одному порекомендували як організувати навчання в інтернеті, поділились сервісами, які вони використовують, наприклад, для вивчення іноземної мови чи іншого предмету.
          …

Орієнтовне тематичне планування курсу "Інформатика, 9"

Зображення
Шановні колеги! Пропонуємо Вам орієнтовне тематичне планування навчання інформатики у 9 класі.
Відповідно до навчальної програми у 9 класі вивчаються наступні теми: Інформаційні технології у суспільстві Мережеві технології Комп'ютерні презентації Основи інформаційної безпеки Комп’ютерне моделювання Табличні величини та алгоритми їх опрацювання Комп’ютерні публікації Комп’ютерна графіка. Векторний графічний редактор Створення персонального навчального середовища Розв’язування компетентнісних задач Виконання колективного навчального проекту
Оскільки деякі теми планується до вивчення протягом 3-5 уроків, то відповідно до методичних рекомендацій пропонуємо тематичне оцінювання здійснювати наступним чином: тематичне оцінювання 1 (тема 1, 2);тематичне оцінювання 2 (тема 3);тематичне оцінювання 3 (тема 4, 5);тематичне оцінювання 4 (тема 6);тематичне оцінювання 5 (тема 7);тематичне оцінювання 6 (тема 8);тематичне оцінювання 7 (тема 9);тематичне оцінювання 8 (тема 10);тематичне оцінювання 9…

Методичні рекомендації щодо навчання інформатики у 9 класі у 2017-2018 н.р.

Міністерство освіти та науки України спільно з Інститутом модернізації змісту освіти підготували методичні рекомендації щодо навчання інформатики у 2017-2018 н.р. Публікуємо витяг з цих рекомендацій, актуальний для навчання інформатики у 9 класі. Для зручного користування ми дещо поструктурували ці рекомендації та виділили основні акценти, на які слід звернути увагу. Навчальна програма                   У 2017/2018 навчальному році вивчення інформатики у 5-9 класах загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за навчальними програмами для учнів 5-9 класів, які розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України за посиланням: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html.

                 Учні 9-х класів будуть вперше працювати за програмою, розробленою відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011…

Знайомтесь: Інформатика, 9 клас

Шановні колеги! Розпочинаємо серію публікацій щодо навчання інформатики у 9 класі.

 Авторський колектив у складі Морзе Н.В., Барни О.В., Вембер В.П. підготував презентацію щодо основних методичних підходів, які втілені у підручнику "Інформатика, 9". Маємо надію, що усі, хто залишився із нашим авторським колективом та усі, хто приєднався до когорти, які розділяють із нами інноваційні підходи при навчанні інформатики, не будуть розчаровані ані у вмісті навчальних матеріалів, ані у методичній підтримці, яку ми намагаємось надати.
презентація 9 клас from Olga Barna
На сайті Інституту модернізації змісту освіти у розділі Підручники розміщено посилання на електронну версію підручника.
https://imzo.gov.ua/pidruchniki/elektronni-versiyi-pidruchnikiv/elektronni-versiji-pidruchnykiv-dlya-uchniv-9-h-klasiv/informatyka-9-klas-2/

              З цього сайта ви зможете завантажити електронну версію підручника. Ми за відома не розміщуємо її на сторінках блогу, оскільки право на бе…