Методичні рекомендації до проведення практичної роботи №9

              Завершує вивчення розділу "Комп'ютерні публікації" практична робота №9 "проектування та створення комп'ютерної публікації для подання результатів самостійного дослідження".
              Важливо, що для виконання практичного завдання на уроці  - створення публікації має передувати сплановане дослідження учня. Планування такого дослідження передбачає:
1) вибір теми дослідження (одне із запропонованих 4-х завдань у підручнику: завдання, запропоноване вчителем та обране учнем, або дослідження, запропоноване учнем або вчителем поза текстом підручника;
2) проведення власне дослідження: добір інформаційних матеріалів за темою;
3) планування подання результатів дослідження.
             До проведення практичної роботи вчитель може провести онлайн чи очну консультацію, обговорити ідеї, перевірити стан підготовки до практичного заняття.
             Напередодні практичної роботи відповідно до обраної теми вчитель може запропонувати критерії оцінювання кожного із завдань. Ці критерії можна запропонувати учням і безпосередньо на уроці практичної роботи для самооцінювання:
Завдання 1. Інтернет-переклад.
№ з/п
Критерій оцінювання
Кількість балів
1.
Для створення публікації підготовлено сценарій
1
2.
Для публікації обрано шаблон, який вміщує обсяг відомостей у читабельному вигляді
2
3.
Створений файл публікації
1
4.
У публікації відображено особливості Google-перекладача та браузера Chrom для перекладу, поради щодо інтернет-перекладу
4
5.
Публікація містить текст без помилок, із однаковим стильовим форматуванням
1
6.
У публікації використані доцільні елементи оформлення, зображення
1
7.
Публікація створена з дотриманням авторських прав
1
8.
Публікація правильно збережена у структурі папок
1
Всього
12


Завдання 2. Моє захоплення.
№ з/п
Критерій оцінювання
Кількість балів
1.
Для створення публікації підготовлено сценарій
1
2.
Для публікації обрано шаблон, який вміщує обсяг відомостей у читабельному вигляді
2
3.
Створений файл публікації
1
4.
У публікації відображено опис захоплення, історичну довідку про те, як давно люди займались подібною справою, зображення власних доробок чи предметів захоплення
4
5.
Публікація містить текст без помилок, із однаковим стильовим форматуванням
1
6
У публікації використані доцільні елементи оформлення, зображення
1
7.
Публікація створена з дотриманням авторських прав
1
8.
Публікація правильно збережена у структурі папок
1
Всього
12

 Завдання 3. Майстер своєї справи.
№ з/п
Критерій оцінювання
Кількість балів
1.
Для створення публікації підготовлено сценарій
1
2.
Для публікації обрано шаблон, який вміщує обсяг відомостей у читабельному вигляді
2
3.
Створений файл публікації
1
4.
У публікації відображено результати дослідження про особу, яка проживає або проживала у вашій місцевості і є майстром своєї справи: короткі відомості про особу, опис успіхів та сфери діяльності.
3
5
Публікація доповнена відомостями про відомих  випускників та навчальний заклад, який закінчила особа, котрій присвячена публікація
1
6
Публікація містить текст без помилок, із однаковим стильовим форматуванням
1
7.
У публікації використані доцільні елементи оформлення, зображення
1
8.
Публікація створена з дотриманням авторських прав
1
9.
Публікація правильно збережена у структурі папок
1
Всього
12

Завдання 4. Цікава наука.
№ з/п
Критерій оцінювання
Кількість балів
1.
Для створення публікації підготовлено сценарій
1
2.
Для публікації обрано шаблон, який вміщує обсяг відомостей у читабельному вигляді
2
3.
Створений файл публікації
1
4.
У публікації відображено результати дослідження про досліди, винаходи чи експерименти, які можна відтворити в звичайних умовах: опис досліду, перелік засобів, алгоритм його проведення, правила безпеки
4
5.
Публікація містить текст без помилок, із однаковим стильовим форматуванням
1
6.
У публікації використані доцільні елементи оформлення, зображення
1
7.
Публікація створена з дотриманням авторських прав
1
8.
Публікація правильно збережена у структурі папок
1
Всього
12

 Якщо в кабінеті інформатики є можливість роздрукувати учнівські роботи, тоді варто, щоб це зробили учні самостійно. Тоді налаштування друку та друк - це додатковий критерій вагою   1 бал, а в п. 2 - буде 1 бал замість 2 балів. Цікавим є досвід "голосування" за кращу публікацію учнями класу, за яку вчитель може або додати додаткові бали, або використати інші важелі заохочення: додаткова оцінка як поточна, нагорода у формі диплому/сертифікату, публікація на шкільному сайті тощо.  Оновлене тематичне планування до підручника Інформатика-9 (2022 рік)

 Шановні колеги! Маємо сподівання, що ваші навчальні заклади встигли зробити замовлення на підручники "Інформатика-9" і в новому н...