Файли-заготовки до розділу "Комп'ютерні публікації"

Шановні колеги! Із привітанням усім, хто святкує Різдво Христове разом із католицьким світом, розміщуємо файли-заготовки до розділу "Комп'ютерні публікації"^

https://goo.gl/xgssBc

Для тих навчальних закладів, які використовують у навчанні LibreOffice зазначаємо, що файли-заготовки подані у форматі, який редагується програмою, яка входить до пакету Microsoft Office, на відміну від усіх інших розділів, де матеріал подавався для двох офісів окремо. Для вивчення даного розділу,  за умов відсутності програми Publisher, можна використовувати загальні підходи, а практичну частину виконати на шаблонах публікацій, які вбудовані у текстовому процесорі. Окрім цього, дякую за коментар та хочу процитувати Володимира Бондаренка: " Файли формату *.pub відкриваються програмою LibreOffice Draw. Звичайно, у Draw відсутні деякі можливості Publisher (наприклад, перетікання тексту між текстовими блоками), проте основі можна навчити."

Вдалих уроків та завершення навчального семестру!

Методичні вказівки до проведення практичної роботи 7

Практична робота 7 містить 3 завдання. Автори передбачають, що на уроці практичної роботи кожен учень має виконати бодай 1 завдання із наведених. Вчитель має сам вказати яке із завдань має виконати учень та в якому обсязі. Наприклад, завдання Черга можна виконати у такому варіанті: усі три підзавдання із запропонованих, або перше і третє, друге і третє із запропонованих. Виходячи із цього система оцінювання може бути наступною:
1) створення електронної форми проекту - 30% загальної оцінки;
2) створення та налагодження програмного коду, за яким отримують правильний результат - 70% оцінки.
Форма проекту Черга (усі три підзадачі) після запуску може мати вигляд:
Після натиснення кнопки Визначити отримують результат:
Програмний код проекту:


Завдання спортивні змагання передбачають пошук найменшого та найбільшого значення елемента лінійної таблиці та суми елементів таблиці. Можна обговорити з дітьми яким чином відкинути із результату сумування оцінок суддів максимальне та мінімальне значення. Одним із ефективних способів розв'язування такого завдання є просте віднімання від суми значень елементів таблиці знайденого найбільшого та найменшого. Звісно, це не єдиний варіант, але інші варіанти, як показує аналіз коду, ускладнюють його написання. Це обговорення варто здійснити в процесі аналізу завдання. 
Форма проекту може мати вигляд:

Учні можуть організувати введення елементів таблиці - оцінок суддів шляхом задання оцінок у процесі проектування форми, з використанням вікон введення або випадково. Для останнього варіанту код програми та результат виконання будуть мати вигляд:Завдання Табель теж можна розділити на декілька підзадач. Повний розв'язок завдання та відповідна форма до нього можуть мати вигляд:
Оновлене тематичне планування до підручника Інформатика-9 (2022 рік)

 Шановні колеги! Маємо сподівання, що ваші навчальні заклади встигли зробити замовлення на підручники "Інформатика-9" і в новому н...