Вивчаємо упорядкування масиву

Сортування обміном або сортування бульбашкою
Алгоритм:
у поданому наборі даних (списку чи масиві) порівнюються два сусідні елементи. Якщо один з елементів, не відповідає критерію сортування (є більшим, або ж, навпаки, меншим за свого сусіда), то ці два елементи міняються місцями. Прохід по списку продовжується до тих пір, доки дані не будуть відсортованими.

Сортування  вибором
Алгоритм: 
  1. Знаходить у списку найменше значення
  2. Міняє його місцями із першим значеннями у списку
  3. Повторює два попередніх кроки, доки список не завершиться (починаючи з другої позиції)

Сортування включенням
Алгоритм:
На кожному кроці алгоритму ми вибираємо один з елементів вхідних даних і вставляємо його на потрібну позицію у вже відсортованому списку до тих пір, доки набір вхідних даних не буде вичерпано.

Сортування злиттям
Алгоритм:
Під час сортування в дві допоміжні черги з основної поміщаються перші дві відсортовані підпослідовності, які потім зливаються в одну і результат записується в тимчасову чергу. Потім з основної черги беруться наступні дві відсортовані підпослідовності і так до тих пір доки основна черга не стане порожньою. Після цього послідовність з тимчасової черги переміщається в основну чергу. І знову продовжується сортування злиттям двох відсортованих підпослідовностей. Сортування триватиме до тих пір поки довжина відсортованої підпослідовності не стане рівною довжині самої послідовності.
3Д модель сортування

https://www.youtube.com/watch?time_continue=108&v=NiyEqLZmngY

Методичні рекомендації до виконання практичної роботи 6

Шановні колеги! Розділ "Табличні величини та алгоритми їх опрацювання" не містить файлів-заготовок. Усі рекомендації щодо типових задач окремо в кожному із середовищ програмування подані у підручнику. На звертання вчителів публікуємо методичні рекомендації щодо проведення уроків практичних робіт.
У тексті підручника на с. 129 запропоновано три завдання. Автори пропонують на уроці практичної роботи кожному учневі виконати тільки одне із запропонованих завдань - на вибір вчителя або учня.
 Система оцінювання
Кожне із завдань може бути оцінено у 12 балів:

  • створено проект, який містить усі файли структури - 1 бал;
  • створено форму проекту, у якій у рядку заголовку відображено назву відповідно до завдання - 1 бал;
  • на формі проекту розміщені елементи управління - кнопка, таблиця (обов'язково) та інші елементи (на вибір) - 2 бали;
  • таблиця заповнена даними заздалегідь або програмно - 2 бали;
  • створено процедуру опрацювання події: натиснуто кнопку. Текст програми відповідає умові завдання - 4 бали;
  • після запуску програми на виконання тестові приклади дають правильні результати - 2 бали.

Завдання "Зміна ціни" (Lazarus)
Можливі два варіанти виведення даних: у вікна повідомлень, у текстові поля чи написи або в таблицю. Для останнього варіанту форма проекту може мати наступний вигляд:

Зауважте, для того, щоб підписи колонок повністю відображались у таблиці властивості AutoFollColumns надано значення True.
Заповнення даними таблиці здійснено на етапі її проектування. Для цього у контекстному меню об'єкта таблиця обрано вказівку  Змінити StringGrid. За умовою задачі збільшення та зменшення % подано відповідним математичним значенням. 
Текст програми до спланованої форми виведення результатів:


Для контрольного значення ціни товару 5 отримуємо:

Завдання 2.  "Кислотність ґрунтів" (Lazarus)
Форма проекту
Дані до таблиці вносяться на етапі проектування форми. Для цього у контекстному меню об'єкта таблиця обирають вказівку  Змінити StringGrid.
Програмний код проекту
Зверніть увагу, що діти можуть використати різні варіанти  команд розгалуження, якщо вчитель заздалегідь не обговорить умови оцінювання. Оскільки команди розгалуження вивчались у 8 класі, то автори  не уточнювати в умові яку команду розгалуження варто взяти. У зв'язку із цим ми рекомендуємо обговорити це питання по завершенню виконання завдання або при обговоренні умови. 

Завдання 3. Гра  (Lazarus).
Форма проекту
Якщо у проекті використати вікна повідомлень, то текстові поля для виведення результатів можна не використовувати. Вчитель може на свій розсуд додати в умову спосіб виведення  результату на етапі обговорення умови завдання. 

Програмний код проекту
Для форми проекту, наведеної на малюнку вище програмний код матиме вигляд. За умови використання вікон повідомлень програмний код буде іншим. 

Файли-заготовки до розділу "Комп'ютерне моделювання"

Шановні колеги, розміщуємо матеріали для вивчення розділу "Комп'ютерне моделювання". Завантажити файли-заготовки можна за посиланням:
https://drive.google.com/file/d/1ZK_igXkqyDbLc4E2Rne6pGPmuAOu17pr/view?usp=sharing
При підготовці до вивчення розділу звертаємо Вашу увагу, що автори завідома розмістили більше моделей для ознайомлення, аніж це можна виконати на уроці. Вам потрібно адаптувати навчальний матеріал до запитів та інтересів учнів: обговоріть із учнями, які із моделей вони б хотіли розглянути. Звісно, що заздалегідь варто самому вчителю ознайомитись із моделями, щоб на уроці вміло продемонструвати учням та обговорити призначення та вид моделі. Ви можете працювати за наступними сценаріями:
1) окремі моделі розглядаються усіма учнями;
2) кожен учень за допомогою вчителя розглядає обрану модель та презентує її класу.

Оновлене тематичне планування до підручника Інформатика-9 (2022 рік)

 Шановні колеги! Маємо сподівання, що ваші навчальні заклади встигли зробити замовлення на підручники "Інформатика-9" і в новому н...