Файли-заготовки до теми "Розв'язування компетентнісних завдань"

Розв'язування компетентнісних завдань у 9 класі з методичної точки зору є інструментом узагальнення та систематизації вивченого матеріалу з курсу інформатики. На відміну від методичних прийомів до розв'язування компетентнісних завдань у 5-7 класах, у 8-9 класах учням пропонується самостійно дібрати середовище/ща виконання завдання та обґрунтувати вибір цього середовища. Однією із компетнтностей, що розвивається в процесі виконання запропонованих завдань, є здатність учнів до адекватної самооцінки результатів, створених самостійно. Це досягається шляхом заповнення учнем таблиці оцінювання власної роботи. Окрім зазначеної компетентності, в процесі виконання компетентнісних завдань формуються предметні компетентності та ключові:
Спілкування державною мовами
Спілкування іноземними мовами
Математична компетентність
Основні компетентності у природничих науках і технологіях
Інформаційно-цифрова компетентність
Уміння вчитися впродовж життя
Ініціативність і підприємливість
Соціальна та громадянська компетентності
Обізнаність та самовираження у сфері культури
Екологічна грамотність і здорове життя

Завантажити файли заготовки для оцінювання виконання компетентнісних завдань можна за посиланням: https://goo.gl/pgTSpE
Вдалих уроків!

1 коментар:

Оновлене тематичне планування до підручника Інформатика-9 (2022 рік)

 Шановні колеги! Маємо сподівання, що ваші навчальні заклади встигли зробити замовлення на підручники "Інформатика-9" і в новому н...