Публікації

Файли-заготовки до розділу "Створення персонального навчального середовища"

Останнім тематичним розділом у програмі навчання інформатики у 9-му класі є тема "Створення персонального навчального середовища". Для виконання завдань із цього розділу вчителю потрібно розмістити на робочих місцях учнів файли-заготовки. Завантажити їх можна за посиланням:
https://goo.gl/vyWFSa                  Зауважте, що в пропонованому архіві папку Уроки HTML ми подали архівом. Але на робочих місцях учнів у відповідній папці її потрібно подати у розархівованому вигляді.  Вдалих уроків!

Файли-заготовки до розділу "Комп'ютерна графіка"

Для вивчення основних понять з векторної комп'ютерної графіки, які передбачені у програмі навчання інформатики у 9 класі вчителю, який працює за підручником авторського колективу під керівництвом Морзе Н.В., потрібно завантажити файли-заготовки за посиланням:
https://goo.gl/9Fm77i
Модель яскравості кольорів, яку використовують у праві 1 (с. 165) можна завантажити за посиланням: https://www.geogebra.org/o/hF5UhSPQ
До конвертера кольорів, який запропонований для виконання вправи 2, переходять за посиланням : https://colorscheme.ru/color-converter.html.   Вдалих уроків!

Методичні рекомендації до проведення практичної роботи №9

Завершує вивчення розділу "Комп'ютерні публікації" практична робота №9 "проектування та створення комп'ютерної публікації для подання результатів самостійного дослідження".
              Важливо, що для виконання практичного завдання на уроці  - створення публікації має передувати сплановане дослідження учня. Планування такого дослідження передбачає:
1) вибір теми дослідження (одне із запропонованих 4-х завдань у підручнику: завдання, запропоноване вчителем та обране учнем, або дослідження, запропоноване учнем або вчителем поза текстом підручника;
2) проведення власне дослідження: добір інформаційних матеріалів за темою;
3) планування подання результатів дослідження.
             До проведення практичної роботи вчитель може провести онлайн чи очну консультацію, обговорити ідеї, перевірити стан підготовки до практичного заняття.
             Напередодні практичної роботи відповідно до обраної теми вчитель може запропонувати критерії оцінювання …

Файли-заготовки до розділу "Комп'ютерні публікації"

Шановні колеги! Із привітанням усім, хто святкує Різдво Христове разом із католицьким світом, розміщуємо файли-заготовки до розділу "Комп'ютерні публікації"^

https://goo.gl/xgssBc

Для тих навчальних закладів, які використовують у навчанні LibreOffice зазначаємо, що файли-заготовки подані у форматі, який редагується програмою, яка входить до пакету Microsoft Office, на відміну від усіх інших розділів, де матеріал подавався для двох офісів окремо. Для вивчення даного розділу,  за умов відсутності програми Publisher, можна використовувати загальні підходи, а практичну частину виконати на шаблонах публікацій, які вбудовані у текстовому процесорі. Окрім цього, дякую за коментар та хочу процитувати Володимира Бондаренка: " Файли формату *.pub відкриваються програмою LibreOffice Draw. Звичайно, у Draw відсутні деякі можливості Publisher (наприклад, перетікання тексту між текстовими блоками), проте основі можна навчити."

Вдалих уроків та завершення навчального семестру!

Методичні вказівки до проведення практичної роботи 7

Зображення
Практична робота 7 містить 3 завдання. Автори передбачають, що на уроці практичної роботи кожен учень має виконати бодай 1 завдання із наведених. Вчитель має сам вказати яке із завдань має виконати учень та в якому обсязі. Наприклад, завдання Черга можна виконати у такому варіанті: усі три підзавдання із запропонованих, або перше і третє, друге і третє із запропонованих. Виходячи із цього система оцінювання може бути наступною:
1) створення електронної форми проекту - 30% загальної оцінки;
2) створення та налагодження програмного коду, за яким отримують правильний результат - 70% оцінки.
Форма проекту Черга (усі три підзадачі) після запуску може мати вигляд:
Після натиснення кнопки Визначити отримують результат: Програмний код проекту:

Завдання спортивні змагання передбачають пошук найменшого та найбільшого значення елемента лінійної таблиці та суми елементів таблиці. Можна обговорити з дітьми яким чином відкинути із результату сумування оцінок суддів максимальне та мінімальне значенн…

Вивчаємо упорядкування масиву

Зображення
Сортування обміном або сортування бульбашкою
Алгоритм:
у поданому наборі даних (списку чи масиві) порівнюються два сусідні елементи. Якщо один з елементів, не відповідає критерію сортування (є більшим, або ж, навпаки, меншим за свого сусіда), то ці два елементи міняються місцями. Прохід по списку продовжується до тих пір, доки дані не будуть відсортованими.
Сортування  вибором
Алгоритм: 
Знаходить у списку найменше значенняМіняє його місцями із першим значеннями у спискуПовторює два попередніх кроки, доки список не завершиться (починаючи з другої позиції)
Сортування включенням
Алгоритм:
На кожному кроці алгоритму ми вибираємо один з елементів вхідних даних і вставляємо його на потрібну позицію у вже відсортованому списку до тих пір, доки набір вхідних даних не буде вичерпано.

Сортування злиттям
Алгоритм:
Під час сортування в дві допоміжні черги з основної поміщаються перші дві відсортовані підпослідовності, які потім зливаються в одну і результат записується в тимчасову чергу. Потім з основно…

Методичні рекомендації до виконання практичної роботи 6

Зображення
Шановні колеги! Розділ "Табличні величини та алгоритми їх опрацювання" не містить файлів-заготовок. Усі рекомендації щодо типових задач окремо в кожному із середовищ програмування подані у підручнику. На звертання вчителів публікуємо методичні рекомендації щодо проведення уроків практичних робіт.
У тексті підручника на с. 129 запропоновано три завдання. Автори пропонують на уроці практичної роботи кожному учневі виконати тільки одне із запропонованих завдань - на вибір вчителя або учня.
Система оцінювання Кожне із завдань може бути оцінено у 12 балів:

створено проект, який містить усі файли структури - 1 бал;створено форму проекту, у якій у рядку заголовку відображено назву відповідно до завдання - 1 бал;на формі проекту розміщені елементи управління - кнопка, таблиця (обов'язково) та інші елементи (на вибір) - 2 бали;таблиця заповнена даними заздалегідь або програмно - 2 бали;створено процедуру опрацювання події: натиснуто кнопку. Текст програми відповідає умові завдання …